Ընտանեկան դաստիարականության հիմնահարցը հայ էթնոմանկավարժական մշակույթում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2020

Հաստատված
Կրկնական քննարկում
Վերադարձ խորհուրդ
Պաշտպանություն
Ընդդիմախոս Ժ․Հ․Պայլոզյանի կարծիքը
Ժ․Հ․Պայլոզյան (1.86 MB)
Ընդդիմախոս Վ․Վ․Գրիգորյանի կարծիքը
Վ․Վ․Գրիգորյան (1.42 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա. Մանուկյան (288.8 KB)