Հասան-Ջալալյան իշխանական տոհմի դերը հայոց պատմության մեջ XIII - XVI դարերում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Հետաձգված
Ավարտված

2020

Ընդդիմախոս Լ․ Մկրտումյանի կարծիքը
Լ․ Մկրտումյան (423.49 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (1.53 MB)
Ընդդիմախոս Ա․Ս․ Եղիազարյանի կարծիքը
Ա․Ս․ Եղիազարյան (363.21 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Հասան-Ջալալյան (265.6 KB)