Էլեկտրոնի ցանցային շարժունակության աղմուկները բևեռային կիսահաղորդիչներում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2021

Հաստատված

2020

Ընդդիմախոս Ա.Վարդանյանի կարծիքը
Ա.Վարդանյան (253.52 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (263.46 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Զալինյան (520.59 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Պետրոսյանի կարծիքը
Ա.Պետրոսյան (216.54 KB)