Որակավորումների ազգային շրջանակի ինքնահաստատումը մասնագիտական կրթության որակի ապահովման շրջանակներում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2021

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա.Ա.Աշիկյանի կարծիքը
Ա.Ա.Աշիկյան (1.09 MB)
Ընդդիմախոս Ռ.Ա.Մարդոյանի կարծիքը
Ռ.Ա.Մարդոյան (996.63 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մազմանյան Ա. (511.41 KB)