Կոնական քվանտային կետերի էլեկտրոնային և օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Կ.Ահարոնյանի կարծիքը
Կ.Ահարոնյան (1.25 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ (230.91 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Ղամբարյանի կարծիքը
Կ.Ղամբարյան (1.21 MB)

2021

Ատենախոսության սեղմագիրը
Խ.Խաչատրյան (728.18 KB)