Խաչատրյան Խաչիկ Սուրեն, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու