Ազգամշակութային բաղադրիչը որպես թարգմանական խնդիր /Սերվանտեսի «Դոն Կիխոտ» վեպի հիման վրա/

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Լեզվաբանություն
Ժ.02.00
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

1996

Հաստատված