Քվանտային կետերում բարդ էքսիտոնային կոմպլեքսների օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրումը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Կ.Ահարոնյանի կարծիքը
Կ.Ահարոնյան (200.46 KB)
Ընդդիմախոս Ի.Գալանակիսի կարծիքը
Ի.Գալանակիս (241.66 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ (298.57 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Յու.Բլեյան (831.15 KB)