Բլեյան Յուրի Յուրայի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու