ՀՀ ներդրումային շուկայի զարգացման արդի հիմնախնդիրները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ս.Ա.Դավոյանի կարծիքը
Ս.Ա.Դավոյան (1.75 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Ռ.Նռանյանի կարծիքը
Ա.Ռ.Նռանյան (1.52 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (1.68 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Հովնանյան (716.1 KB)