Դավոյան Սամսոն Աշոտի, Տնտեսագիտությանդոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-