Հարկային բեռի կառավարման և տնտեսական աճի փոխկապվածության կառուցակարգերը Հայաստանի Հանրապետությունում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Մ.Ս.Մելքումյանի կարծիքը
Մ.Ս.Մելքումյան (1.35 MB)
Ընդդիմախոս Գ.Ֆ.Կիրակոսյանի կարծիքը
Գ.Ֆ.Կիրակոսյան (992.86 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (1.77 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Կ.Սարոյան (689 KB)