Կենսաթոշակային ֆոնդերի և ֆինանսական ներգրավվածության փոխազդեցության գնահատումը ՀՀ-ում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Հ. Մնացականյանի կարծիքը
Հ. Մնացականյան (201.6 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Եվրոպական համալսարան (1.4 MB)
Ընդդիմախոս Ա. Ջհանգիրյանի կարծիքը
Ա. Ջհանգիրյան (194.74 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Համբարձումյան (921.95 KB)