Աշխատուժի միգրացիայի կարգավորման հիմնախնդիրները Եվրասիական տնտեսական միությունում /Հայաստանի Հանրապետության օրինակով/

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Միջազգային տնտեսագիտություն
Ը.00.06
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Կրկնական քննարկում
Վերադարձ խորհուրդ
Դեկտեմբերի 28-ի N165-Ա հրամանը ճանաչվել է անվավեր

2022

Մերժում
Ընդդիմախոս Լ. Սարգսյանի կարծիքը
Լ. Սարգսյան (1.31 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (1.76 MB)
Ընդդիմախոս Զ. Թադևոսյանի կարծիքը
Զ. Թադևոսյան (1.39 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Վարդանյան (1.7 MB)