Կիրակոս Գանձակեցու «Պատմութիւն Հայոց» երկի լեզուն

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հայոց լեզու
Ժ.02.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Գ.Մ.Մխիթարյանի կարծիքը
Գ.Մ.Մխիթարյան (1.05 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան (1.19 MB)
Ընդդիմախոս Լ.Մ.Խաչատրյանի կարծիքը
Լ.Մ.Խաչատրյան (1.71 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Հակոբյան (492.37 KB)