12 մատնյա աղու թափածակված խոցերի վիրահատական բուժման բարելավումը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Վիրաբուժություն
ԺԴ.00.15
Առաջատար կազմակերպություն
«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ս.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Ս.Հովհաննիսյան (228.54 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն ՓԲԸ (208.97 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Բարսեղյանի կարծիքը
Հ.Բարսեղյան (244.68 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Արեգ Պետրոսյան (654.95 KB)