Անշարժ գույքի շուկայի կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները /ՀՀ օրինակով/

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Մերժում խորհրդում
Ընդդիմախոս Է.Ս.Ղազարյանի կարծիքը
Է.Ս.Ղազարյան (1.21 MB)
Ընդդիմախոս Ն.Հ.Հարությունյանի կարծիքը
Ն.Հ.Հարությունյան (1.66 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (1.31 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Թորոսյան (679.74 KB)