Պառլամենտարիզմի առանձնահատկություններն ու միտումները փոխակերպվող հասարակություններում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Քաղաքական գիտության տեսություն
ԻԳ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Մ.Խ.Դավթյանի կարծիքը
Մ.Խ.Դավթյան (1.16 MB)
Ընդդիմախոս Գ.Մ.Քեռյանի կարծիքը
Գ.Մ.Քեռյան (1.61 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (1.22 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Խ.Ազատյան (796.64 KB)