LiPO3-NaF-R2O3 (R-AL, B, Fe) համակարգերի հիման վրա դիէլեկտրիկ ապակեկերպ ծածկույթների կառուցվածքային առանձնահատկությունները և ֆիզիկաքիմիական հատկությունները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Անօրգանական քիմիա
Բ.00.01
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (226.55 KB)
Ընդդիմախոս Ն.Կնյազյանի կարծիքը
Ն.Կնյազյան (188.54 KB)
Ընդդիմախոս Ե.Կումկումաջյանի կարծիքը
Ե.Կումկումաջյան (208.57 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Զանգինյան (656.78 KB)