Հասարակագիտական առարկաները՝ որպես ավագ դպրոցականների հայրենասիրական դաստիարակության հիմք

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Հ. Վ. Բլբուլյանի կարծիքը
Հ. Բլբուլյան (238.79 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Թ.Ասատրյանի կարծիքը
Լ. Ասատրյան (224.16 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Էմինյան (370.99 KB)