Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ

Հիմնադրման տարին
Հասցե
Երևան, 0070, Ա. Մանուկյան 11
Հեռ.
(+374 10) 556281
Էլ․ փոստ
info@asipc.am
Գերատեսչություն
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Թույլատրելի թվանիշներ:
ԺԳ.00.02