Զբոսաշրջության զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Մերժում խորհրդում
Ընդդիմախոս Ա.Ա. Եղիազարյանի կարծիքը
Ա. Եղիազարյան (356.18 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (594.99 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Բ.Բոստանջյանի կարծիքը
Վ. Բոստանջյան (332.57 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ս. Մելքումյանի կարծիքը
Ա. Մելքումյան (1.03 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ. Թովմասյան (1.4 MB)