Միկրոալիքային մոտակա դաշտերի բաշխվածության հետազոտումը հեղուկ և կոմպոզիտային նյութերում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռադիոֆիզիկա
Ա.04.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Վ.Ավետիսյանի կարծիքը
Վ.Ավետիսյան (177.94 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ (290.89 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Այվազյանի կարծիքը
Մ.Այվազյան (169.16 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Օդաբաշյան (1.21 MB)