Տնտեսության պետական կարգավորման հարկային գործիքների կիրառման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Ա.Վ. Պողոսյանի կարծիքը
Ա. Պողոսյան (1.9 MB)
Ընդդիմախոս Լ.Հ. Գրիգորյանի կարծիքը
Կարծիք-Լ. Գրիգորյան.pdf (411.76 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (385.34 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա. Սարգսյան (485.32 KB)

2018

Մերժված
Կրկնական քննարկում
Վերադարձ խորհուրդ
Նախկին պաշտպանություն

Թեմա՝ Հարկային վարչարարության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու` Գևորգ Կիրակոսյան

Մասնագիտություն` Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում (Ը.00.02)

Թեման հաստատած կազմակերպություն` Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Խորհուրդ՝ Տնտեսագիտության (014)

Ընդդիմախոսներ` Լիանա ԳրիգորյանԱրթուր Թամազյան

Պաշտպանության ամսաթիվ՝ 21.06.2018

Կարգավիճակ` Մերժված