Զբաղվածության կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Ա.Հ. Համբարձումյանի կարծիքը
Ա. Համբարձումյան (181.88 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Ս.Ավետիսյանի կարծիքը
Ս. Ավետիսյան (372.54 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (431.22 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա. Ստեփանյան (421.9 KB)