Կանխենթադրույթը ֆրանսալեզու լրագրային խոսույթում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Գ.Ռ. Սարգսյանի կարծիքը
Գ. Սարգսյան (213.49 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (304.37 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Ժ.Թովմասյանի կարծիքը
Հ. Թովմասյան (222.15 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա. Մելքոնյան (361.22 KB)