Խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի վիրուսի երկարատև պահպանումը արտաքին միջավայրում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
Գ.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (513.24 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Զաքարյանի կարծիքը
Հ.Զաքարյան (174.78 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Սարգսյանի կարծիքը
Մ.Սարգսյան (303.41 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Հակոբյան (826.5 KB)