Հովհաննես Միրզայան Վանանդեցու գրական ժառանգությունը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն
Ժ.01.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Ս.Պ. Մուրադյանի կարծիքը
Ս. Մուրադյան (1.83 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Գ. Ապրեսյանի կարծիքը
Ա. Ապրեսյան (872.53 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս. Փարսադանյան (412.81 KB)