Հաշտարարության ինստիտուտը ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դատական իրավունք
ԺԲ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Հրամանը ճանաչվել է անվավեր
Մերժված

2022

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (907.04 KB)
Ընդդիմախոս Պ.Դ.Թադևոսյանի կարծիքը
Պ.Դ.Թադևոսյան (527.01 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Ա.Դիլբանդյանի կարծիքը
Ս.Ա.Դիլբանդյան (1006.82 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Սարուխանյան (288.82 KB)