Մուտք/ելք հանգույցներում արագագործության բարձրացման միջոցների մշակումը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Ռ․Վարդանյանի կարծիքը
Ռ․Վարդանյան (197.33 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ (298.77 KB)
Ընդդիմախոս Ա․Վարդանյանի կարծիքը
Ա․Վարդանյան (156.3 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Կ.Մելիքյան (1.15 MB)