Հայաստանի գործոնը ռուս-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում 1991-2015թթ.

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Համաշխարհային պատմություն
Է.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (1.22 MB)
Ընդդիմախոս Ռ.Հ.Մելքոնյանի կարծիքը
Ռ.Հ.Մելքոնյան (1.32 MB)
Ընդդիմախոս Դ.Ս.Ափինյանի կարծիքը
Դ.Ս.Ափինյան (1.21 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ. Սաքոյան (517.83 KB)