Շուշի քաղաքի գրատպության պատմությունը /1828-1920թթ./

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Մ.Ա. Հարությունյանի կարծիքը
Մ.Ա. Հարությունյան (287.89 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Գ. Թունյանի կարծիքը
Վ.Գ. Թունյան (389.2 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս. Պետոյան (818.45 KB)