Ներդրումային ֆոնդերի ակտիվների և պարտավորությունների կառավարման տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորումը /ՀՀ կենսաթոշակային ֆոնդերի օրինակով/

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում
Ը.00.08
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Է.Է. Վարդումյանի կարծիքը
Է.Է. Վարդումյան (248.08 KB)
Ընդդիմախոս Ա. Ա. Թավադյանի կարծիքը
Ա.Ա. Թավադյան (175.51 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (303.47 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
S.Դավթյան (887.84 KB)