Մարդու ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքի սահմանադրաիրավական հիմունքները Հայաստանի Հանրապետությունում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Մերժում խորհրդում
Ընդդիմախոս Ռ.Ջ. Մախմուդյանի կարծիքը
Ռ.Ջ. Մախմուդյան (1.05 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա (1.98 MB)
Ընդդիմախոս Գ.Բ. Դանիելյանի կարծիքը
Գ.Բ. Դանիելյան (1.01 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Նահապետյան (824.55 KB)