Ներդրումների ներգրավման հիմնախնդիրները հետպատերազմյան Հայաստանում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ն.Է. Միրզոյանի կարծիքը
Ն.Է. Միրզոյան (930.33 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Խ. Մարկոսյանի կարծիքը
Ա.Խ. Մարկոսյան (995.93 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (1.2 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Գևորգյան (416.17 KB)