Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդագրական պատկերը 1920-1950-ական թթ.

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Պատմական գիտություններ
Է.00.00
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Հ.Կ. Սուքիասյանի կարծիքը
Հ.Կ. Սուքիասյան (960.32 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Հ.Խաչատրյանի կարծիքը
Կ.Հ.Խաչատրյան (1.17 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Արցախի պետական համալսարան (497.75 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Հովհաննիսյան (342.84 KB)