Ավագ դպրոցականի հանրամշակութային կոմպետենցիայի զարգացման ռազմավարությունն անգլերենի ուսուցման գործընթացում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Լ.Հ. Ֆլջյանի կարծիքը
Լ.Հ. Ֆլջյան (489.9 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Պ. Ասատրյանի կարծիքը
Ս.Պ. Ասատրյան (841.38 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Է.Ավետիսյան (510.9 KB)