Սոթք գավառը միջին դարերում ըստ պատմահնագիտական տվյալների

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հնագիտություն
Է.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա.Հ. Հակոբյանի կարծիքը
Ա.Հ. Հակոբյան (929.63 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (774.4 KB)
Ընդդիմախոս Դ.Հ. Միրիջանյանի կարծիքը
Դ.Հ. Միրիջանյան (774.4 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Լ. Գրիգորյան (138.88 KB)