Հայաստանի և Արցախի ֆլորաներում վայրի աճող, հողում և հիդրոպոնիկ պայմաններում աճեցվող ուրցադաղձ վայրի ռեհանաուրցանմանի (ZIZIPHORA CLINOPODIOIDES LAM.) հետազոտումը և ֆարմակոգնոստիկ գնահատումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դեղագիտություն
ԺԵ.00.01
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Ա.Հովհաննիսյան (778.61 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Փաշայանի կարծիքը
Մ.Փաշայան (189.4 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Ուլիխանյան (1.01 MB)