Հայոց եկեղեցին ԺԶ-ԺԷ դարերի հայ ազատագրական պայքարում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա.Մ.Մալոյանի կարծիքը
Ա.Մ.Մալոյան (1.58 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն (120.98 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Գ.Թունյանի կարծիքը
Վ.Գ.Թունյան (1.51 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Հ. Պողոսյան (332.37 KB)