Սեռական խանգարումների կլինիկական դրսևորումների կապը մանկության վնասակար փորձառության հետ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Նյարդաբանություն, հոգեբուժություն և թմրաբանություն
ԺԴ.00.07
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ս.Սուքիասյանի կարծիքը
Ս.Սուքիասյան (467.24 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Եղիյանի կարծիքը
Մ.Եղիյան (202.3 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Ազատյան (313.89 KB)