Գերմանա-հայկական ընկերության հիմնադրումը և գործունեությունը 1914-2014թթ.

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա.Միրզոյանի կարծիքը
Ա.Միրզոյան (254.52 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ հիմնադրամ (381.53 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Մարուքյանի կարծիքը
Ա.Մարուքյան (302.39 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Սահակյան- (251.37 KB)