Ընտրախավերի էվոլյուցիայի ազդեցությունը Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության վրա /2003-2020/

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Միջազգային հարաբերություններ
ԻԳ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (318.84 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Դավթյանի կարծիքը
Վ.Դավթյան (181.72 KB)
Ընդդիմախոս Փ.Ենգոյանի կարծիքը
Փ.Ենգոյան (275.63 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Բարդակչյան (473.86 KB)