Փոքր Կովկասի հարավարևելյան մասի սեյսմիկության ուսումնասիրություն և սեյսմիկ վտանգի գնահատում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման մեթոդներ
ԻԴ.01.08
Առաջատար կազմակերպություն
«Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն» ՊՕԱԿ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ս.Հարոյանի կարծիքը
Ս.Հարոյան (325.94 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
«Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն» ՊՕԱԿ (248.57 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Գրիգորյանի կարծիքը
Վ.Գրիգորյան (196.58 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Մկրտչյան (1.22 MB)