ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ

Հիմնադրման տարին
Հասցե
ք. Գյումրի 3115, Վ.Սարգսյան փող. 5
Հեռ.
(+374 312) 31261
Էլ․ փոստ
jon_iges@mail.ru
Տնօրեն
Գերատեսչություն
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
Թույլատրելի թվանիշներ:
Ե.23.01 , ԻԴ.01.08