Կողմնային շղթայում չհագեցած և հետերոցիկլիկ խմբեր պարունակող էնանտիոմերապես հարստացված ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների ու պեպտիդների սինթեզ և հետազոտում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսօրգանական քիմիա
Բ.00.10
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (264.74 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Ստեփանյանի կարծիքը
Լ.Ստեփանյան (290.7 KB)
Ընդդիմախոս Տ.Ղոչիկյանի կարծիքը
Տ.Ղոչիկյան (296.87 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Հակոբյան (1.79 MB)