Հակոբյան Հեղինե Իվանի, ՔիմիականԳիտությունների թեկնածու