Բազմառոտորային անօդաչու թռչող սարքերի խափանակայուն ավտոմատացված կառավարման համակարգի մշակումը Տակագի-Սուջենոյի ոչ հստակ տրամաբանության մեթոդով

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ավտոմատացման համակարգեր
Ե.13.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա.Հարությունյանի կարծիքը
Ա.Հարությունյան (217.95 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Բաղիյանի կարծիքը
Ա.Բաղիյան (193.59 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Բասկովչյան (1.16 MB)