7-9-րդ դասարանների «Երկրաչափություն» առարկայի հարթաչափական հասկացությունների սահմանումների ուսուցման մեթոդիկա

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Ընդդիմախոս Ք.Ա.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Ք.Ա.Հովհաննիսյան (569.39 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Ս.Միքայելյանի կարծիքը
Հ.Ս.Միքայելյան (907.6 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Գ. Սարուխանյան (416.19 KB)