Բոքսիտային խտանյութերից ալյումինի ստացման ժամանակ առաջացող արտադրական թափոնների էլեկտրաքիմիական եղանակով օգտահանման հետազոտություններ

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆիզիկական քիմիա
Բ.00.04
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Ընդդիմախոս Պ.Ղուկասյանի կարծիքը
Պ.Ղուկասյան (162.28 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Աղբալյանի կարծիքը
Ս.Աղբալյան (509.56 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Վարդան (481.54 KB)